adj.

constituent.

adj.

συνίστασα constituens Որ բաղկացուցանէ. բաղկացական.

Որ զայս ամենայն՝ բաղկեցուցիչն՝ բաղկացոյց, բարի էր։ Զոսկին բաղկացոյց այսպէս. (Պղատ. տիմ.։)

Բոլոր բարեաց բաղկացուցիչ. (Մագ. ՟Է։)

Ոչ ունի բաղկացուցիչ զանազանութիւնս։ Ամենայն սահման ի սեռէ եւ ի բաղկացուցիչ զանազանութեանց լինի. (Անյաղթ պորփ.։)