ն.

ԲԱՂՁԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Տալ բաղձալ. շարժել զբաղձանս կամ ի բաղձանս.

Անաղտ գոլով՝ զիղձսն բաղձացուցանէ. (Վանակ. յոբ.։)

Զիղձ հաւատոց նոցա բաղձացուցանէ. (Երզն. մտթ.։)

Ոչ վաղ զիղձսն բաղձացուցանօղ զտեսողացն, մինչչեւ ի բաց բարձեալ նորա դիմակ, եւ զփորձ առեալ ճաշակմանն. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բաղձացուցանեմ
դու բաղձացուցանես
նա բաղձացուցանէ
մեք բաղձացուցանեմք
դուք բաղձացուցանէք
նոքա բաղձացուցանեն
Imparfait
ես բաղձացուցանեի
դու բաղձացուցանեիր
նա բաղձացուցանէր
մեք բաղձացուցանեաք
դուք բաղձացուցանեիք
նոքա բաղձացուցանեին
Aoriste
ես բաղձացուցի
դու բաղձացուցեր
նա բաղձացոյց
մեք բաղձացուցաք
դուք բաղձացուցէք
նոքա բաղձացուցին
Subjonctif
Présent
ես բաղձացուցանիցեմ
դու բաղձացուցանիցես
նա բաղձացուցանիցէ
մեք բաղձացուցանիցեմք
դուք բաղձացուցանիցէք
նոքա բաղձացուցանիցեն
Aoriste
ես բաղձացուցից
դու բաղձացուսցես
նա բաղձացուսցէ
մեք բաղձացուսցուք
դուք բաղձացուսցջիք
նոքա բաղձացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բաղձացուցաներ
դուք մի՛ բաղձացուցանէք
Impératif
դու բաղձացո՛
դուք բաղձացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բաղձացուցանիջիր
դուք բաղձացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բաղձացուսջի՛ր
դուք բաղձացուսջի՛ք