s.

coton;
— ազնիւ, wadding

s.

ξύλον, πάμβαξ gossypium (լծ. դոզտկ. իսկ βόμβυξ bombyx տ. ՇԵՐԱՄ). գրի եւ ԲԱՆԲԱԿ. ռմկ. բամպակ. բամպուգ, բամուգ. պ. բէնպէ. ար. գուդուն, կամ գուդն. իտ. քօթթօնէ. Բերք բուսոյ ի գոզակէ ելեալ՝ սպիտակ, փափուկ, նիւթ հանդերձի ի ջերմ պահել զմարմինս.

Փայտակարան, լինի ի նմա բամբակ ամբաւ. (Խոր. աշխարհ.։)

Գտանին ի նոսա նաւթ եւ աղ, ապրիշում եւ բամբակ. (Կաղանկտ.։)

Ոչ զբամպակ ընդ ասր խառնել. (Երզն. մտթ.։)

Որպէս ակն արական է, կարող էաք եւ ունիմք սովում առնել զբամբակ (կամ զբամբակ) արական. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

ԲԱՄԲԱԿ կամ ԲԱՄՊԱԿ. ի.

Առաջի նորա (մեքենայի րաբանին) պարիսպ կանգնեցին բամբակի բեռաց, եւ յայլ բազում կարասւոյ. (Լաստ. ՟Ժ՟Զ. (եդաւ ի մէնջ ըստ այլ ձ. Բազմակի, որ երեւի սխալ իմաստակ գրչի։))

Քերեալ ձեռօք զվէրն, եւ ժողովեաց բամբակով զթաթախն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բամբակենի, ենեաց

Voir tout