adj.

Որ հանէ զբամբ կամ պամպ ձայն երգոց՝ ըստ հաստ աղեաց քնարի.

Տաւիղ եռասառիչ, բամբերգայնոյ տաւիղ։ (Նար. տաղ արմաւ.)

Ջնար քնար տաւիղ՝ բամբ շարժողին քաղցրաձայնեալ։