vn.

to be clayed, to hide one's self in a den.

չ.

ԲԱՅԱՆԱՄ ԲԱՅԵՄ կամ ԲԱՅԻՄ. φωλέω, φωλεύω lateo in lustro, cubo, μένω maneo Ի բայ կամ ի բայոց մտանել կենդանեաց. որջանալ. թաքչել. բայել, բահել.

Բայանան օձք ընդ հողով. եւ որջք իւրեանց են ի սորս եւ ի սոյզս երկրի. (Փիլ. լին. ՟Ա. 36։)

Բայացեալքն՝ եթէ՛ գազանք, եւ եթէ՛ թռչունք։ Ուր բնակեալ բայանայր զօրավարն տաճկաց՝ զօրհասական արջոյ բերելով նմանութիւն. (Արծր. ՟Բ. 7։)

Ազգք ազգք առնիտաց ի ձմերանի բայեցեալ անշարժ կայ. (Կոչ. ՟Ժ՟Ղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բայանամ
դու բայանաս
նա բայանայ
մեք բայանամք
դուք բայանայք
նոքա բայանան
Imparfait
ես բայանայի
դու բայանայիր
նա բայանայր
մեք բայանայաք
դուք բայանայիք
նոքա բայանային
Aoriste
ես բայացայ
դու բայացար
նա բայացաւ
մեք բայացաք
դուք բայացայք
նոքա բայացան
Subjonctif
Présent
ես բայանայցեմ
դու բայանայցես
նա բայանայցէ
մեք բայանայցեմք
դուք բայանայցէք
նոքա բայանայցեն
Aoriste
ես բայացայց
դու բայասցիս
նա բայասցի
մեք բայասցուք
դուք բայասջիք
նոքա բայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բայանար
դուք մի՛ բայանայք
Impératif
դու բայացի՛ր
դուք բայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բայասջի՛ր
դուք բայասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկբայանամ, ացայ

Voir tout