s.

den, cave, lair, haunt, kennel.

cf. ԲԱՅ 3. որպէս Որջ կենդանեաց. ռմկ. արջու բահ.

Ազդմունք բնականք, եւ արջոյ յառաջագոյն քան զձմեռն ի բայոց մտանելոյ. (Եզնիկ.։)