s.

δραματουργία scriptio vel descriptio rerum Բանահիւսութիւն. ձեւացուցանելն զբան իբրեւ ի հանդիսի. առասացութիւն. առած. առակ.

Սքանչացեալք ասիցեն ըստ Եսայայ բանագործութեանն, ո՞վ է սա՝ որ գայ յեդոմայ. (Ածաբ. պասեք. ՟Բ։)

Յիշեցեալ լինին աստանօր սողոմոնեան բանագործութիւնքն։ Ի վեցերորդ տեսլեանն Դանիէլի, եւ Զաքարիայի բանագործութեանն. (Արծր. ՟Դ. 2. 11։)

Ոմանք առնուն յԵսայեայ բանագործութիւնս. (Շ. բարձր.։)

Ըստ Դաւթայ եւ ըստ Եսայեայ բանագործութեանցն. (Ոսկ. եբր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բանագործութիւն բանագործութիւնք
accusatif բանագործութիւն բանագործութիւնս
génitif բանագործութեան բանագործութեանց
locatif բանագործութեան բանագործութիւնս
datif բանագործութեան բանագործութեանց
ablatif բանագործութենէ բանագործութեանց
instrumental բանագործութեամբ բանագործութեամբք