s.

excellent character, good-nature.

s.

εὑγνωμοσύνη benignitas որ եւ ԲԱՐԵԲԱՐՈՒԹԻՒՆ. Բարեբարոյ լինելն. քաղցրաբարոյութիւն.

Հետեւեալ լինի ազատականութեանն՝ եւ բարուց գիջութիւն (մեղմութիւն), եւ բարեբարոյութիւն, եւ մարդասիրութիւնն, եւ ողորմած գոլն. (Արիստ. առաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեբարոյութիւն բարեբարոյութիւնք
accusatif բարեբարոյութիւն բարեբարոյութիւնս
génitif բարեբարոյութեան բարեբարոյութեանց
locatif բարեբարոյութեան բարեբարոյութիւնս
datif բարեբարոյութեան բարեբարոյութեանց
ablatif բարեբարոյութենէ բարեբարոյութեանց
instrumental բարեբարոյութեամբ բարեբարոյութեամբք