adv.

ԲԱՐԵԶԱՐԴԱԲԱՐ ԲԱՐԵԶԱՐԴԱՊԷՍ. Վայելչապէս. կարգաւորաբար, գեղեցիկ. εὑκόσμως ordinate, concinne

Ի ձեռն առաջնոցն ի խոնարհագոյնսն բարեզարդաբար բաշխէ. (Դիոն. երկն.։)

Բարեզարդաբար բերկրանօք բերին. (Նար. կուս.։)

Ամենազան բարութեամբք հարստացուցեալ՝ բարեզարդապէս ճոխացուցանես. (Սարկ. աղ.։)