va.

to embellish, to adorn;
to reform.

ն.

εὑκοσμέω bene orno, exorno Շքեղացուցանել. վայելչացուցանել.

Լուսաւորք զարարածս բարեզարդեն. (Նար. առաք.։)

Զերկիր յեղանակօք բարեզարդէ։ Բարեզարդեցէ՛ք զձեզ արքունիսդ առաջնոցն սովորութեամբ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. առ լեւոն.։)