s.

embellishment, ornament, finery;
reformation, reform.

s.

εὑκοσμία, διακόσμησις decentia, ornatus, ordo, modestia Վայելչութիւն. պայծառութիւն. բարեկարգութիւն. համեստութիւն.

Խրթնացեալ ի բարեզարդութենէ բեմին. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Բոլոր քաղաքի պատճառք բարեզարդութեան։ Բարեզարդութեամբք ի կենցաղումս բերկրեալք. (Պիտ.։)

Զառաջին բարեզարդութիւնն, եւ զվերջին ընդդիմակազմութիւնն. (Ածաբ. կարկտ.։)

Բաշխէ ըստ իւրաքանչիւր բարեզարդութեան աստուածատեսականին չափաւորութեան. (Դիոն. երկն.։)

Վասն բարզարդութեան անախտականացն. (Նար. ՟Ձ՟Ա։)

Հանդերձքն՝ նշանակաւ՝ երեւելի բարզարդութիւն։ Կարգաւ եւ ոճով եւ բարեզարդութեամբ զարդարեալ էր (Հռեբեկա). (Փիլ. լին.։)

Պահել զյիշատակ քո բարեզարդութեանդ. (Բրս. առ աստուածաբ.։)

Զբարեզարդութիւնս մերոյ քաղցրութեան ոչինչ համարեցաւ. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեզարդութիւն բարեզարդութիւնք
accusatif բարեզարդութիւն բարեզարդութիւնս
génitif բարեզարդութեան բարեզարդութեանց
locatif բարեզարդութեան բարեզարդութիւնս
datif բարեզարդութեան բարեզարդութեանց
ablatif բարեզարդութենէ բարեզարդութեանց
instrumental բարեզարդութեամբ բարեզարդութեամբք