s.

temperance;
temperature, moderation, modification, mitigation;
— օդոց, temperature of the air.

s.

εὑκρασία bona temperies Բարւոք խառնուած՝ բնական չափակցութեամբ յի՛նչ եւ իցէ իրս.

Ըստ օդոյ եւ տարեւորականաց ժամանակաց բարեխառնութեան. (Փիլ. իմաստն.։)

Յայսպիսում բարեխառնութեան օդոց. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Հասանէին գարնանային ժամանակի օդոցն բարեխառնութեան. (Փարպ.։)

Գարնանային զուգաւորութեան ժամանակն՝ բարեխառնութեամբ նորոգէ զաշխարհ։ Ամենայն վայրք վայելչասցին բարեխառնութեամբ. (Պիտ.։)

Զանշէջ տոչորումն տրփւոյն՝ իւրեանց բնական սաստիկ ցրտովն բարեխառնութիւնս առնելով. (Շիր.) իմա՛ բարեխառնս։

Կամ Բարեխառն վիճակ հիւթոց մարմնոյն.

Բարեխառնութեան եւ վատախառնութեան մարմնոյն ըստ բնութեան եւ անձին՝ հետեւանան զօրութիւնք. (Անյաղթ որակ.։)

Զմաղասոյն յուզմունս նմանապէս բարեխառնութեամբ այսինքն բարեխառնելով. (Պիտ.։)

εὑκράτεια, σωφροσύνη Որպէս մի ի չորից բարոյական առաքինութեանց. Չափաւորութիւն ցանկականին. որ եւ Ողջախոհութիւն ասի, կամ Պարկեշտութիւն, Ժուժկալութիւն, եւ այլն.

Գտանի ի նոսա (յաղաւնիս) եւ որջախոհութիւն, զուգակշիռ բարեխառնութեամբ հանդերձ։ Սա եւ բարեխառնութեան է մասին. (Պիտ.։)

Մերթ՝ իբր Բարեբաստութիւն. εὑπραγία

Տեսանէ զկուրութեան զծառայեալս, որք մեծամեծս վարկանին զմարմնոյն զբարեխառնութիւնն. (Նիւս. կուս.։)

որպէս Զգօնութիւն, հեղութիւն, մարդասիրութիւն. աղեկութիւն

Յաւելոյր զբարեխառնութիւն, եւ զբարեմտութիւն առ ալգ քրիստոնէից. (Ղեւոնդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեխառնութիւն բարեխառնութիւնք
accusatif բարեխառնութիւն բարեխառնութիւնս
génitif բարեխառնութեան բարեխառնութեանց
locatif բարեխառնութեան բարեխառնութիւնս
datif բարեխառնութեան բարեխառնութեանց
ablatif բարեխառնութենէ բարեխառնութեանց
instrumental բարեխառնութեամբ բարեխառնութեամբք