cf. ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ.

Տօնական աւուրց, բարեկենդանեաց եւ հարսանեաց։ Կիրակէին եւ բարեկենդանեաց. (Բրսղ. մրկ.։)

Պահք ի մէջ բարեկենդանոյն եւ զատկին։ Քառասուն օր ի մէջ բարեկենդանեացն՝ պահոց աւուրք են. (Լծ. կոչ.։)