adj.

εὑσχημονέστερος decentior Առաւել բարեձեւ. վայելչագոյն.

Փոփոխեալ ոմանց յանուանցն ի վայրենագունիցն ի բարեձեւագոյնսն. (Ածաբ. պասեք.։)

Կատարելագործեալ զեկեղեցին ի բարձաւանդակ տեղւոջն բարեձեւագունի. (Արծր. ՟Դ. 11։)