չ.

εὑσχημονέω honeste se gerere Բարեձեւ կամ բարեզգեաց լինել. զգաստանալ. պարկեշտանալ. եւ Բարեկարգիլ.

Իբրեւ ի տունջեան բարեձեւանալք. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Ընդ նմին եւ բարեձեւանալ ցանկասիրին. (Յհ. իմ. ատ.։)

Քաջավայելչապէս բարեձեւանայր կարգք սրբոյ եկեղեցւոյ. (Արծր. ՟Դ. 1։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բարեձեւանամ
դու բարեձեւանաս
նա բարեձեւանայ
մեք բարեձեւանամք
դուք բարեձեւանայք
նոքա բարեձեւանան
Imparfait
ես բարեձեւանայի
դու բարեձեւանայիր
նա բարեձեւանայր
մեք բարեձեւանայաք
դուք բարեձեւանայիք
նոքա բարեձեւանային
Aoriste
ես բարեձեւացայ
դու բարեձեւացար
նա բարեձեւացաւ
մեք բարեձեւացաք
դուք բարեձեւացայք
նոքա բարեձեւացան
Subjonctif
Présent
ես բարեձեւանայցեմ
դու բարեձեւանայցես
նա բարեձեւանայցէ
մեք բարեձեւանայցեմք
դուք բարեձեւանայցէք
նոքա բարեձեւանայցեն
Aoriste
ես բարեձեւացայց
դու բարեձեւասցիս
նա բարեձեւասցի
մեք բարեձեւասցուք
դուք բարեձեւասջիք
նոքա բարեձեւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բարեձեւանար
դուք մի՛ բարեձեւանայք
Impératif
դու բարեձեւացի՛ր
դուք բարեձեւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բարեձեւասջի՛ր
դուք բարեձեւասջի՛ք