adj.

unthankful, ungrateful.

adj.

Մոռացօղ բարեաց. երախտամոռաց.

Սիրտ բերկրեալ բարեմոռաց ոչ առնէ զանձն իմաստնոյ. (Համամ առակ.։)

Բարեմոռացն աստուածամոռաց է. (Վրդն. առակ.։)

Ժողովուրդ ապերախտ եւ բարեմոռաց. (Ճ. ՟Գ.։)

Համբերեցեր Յուդայի՝ բարեմոռաց աշակերտին. (Մարաթ.։)

Մի՛ ապերախտք եւ բարեմոռացք գտցուք. (Նանայ.։)