adj.

well adjusted, well agreed;
symmetrical.

adj.

εὑάρμοστος aptus, commodus Բարւոք յարմարեալ. քաջայարմար, վայելուչ.

Առ ի լինել յարմարումն քնարի՝ պարտ է զամենայն աղիսն բարեյարմարս գոլ. (Սահմ. ՟Գ։)

Բարէյարմար փարթամութիւն. (Ճ. ՟Ա.։)

Բարեյարմար բանի կերպարան. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Յորում բարեյարմար մեծն Աղեքսանդրիա է շինեայ քաղաք. (Խոր. ՟Գ. 62.) որ լինի եւ մ. իբր εὑαρμόστως apte