adj.

good hope.

s.

εὑελπιστία bona spes Յոյս բարի եւ հաստատուն. ակնկալութիւն մեծ.

Այս բարեյուսութիւն է, որ զճակատն ի մարտն դրդէ. (Շ. ՟ա. յհ.։)

Մեծ բարեյուսութիւն առից. (Պիտ.։)

Բարեյուսութեամբ առաջիկայ պարգեւին սպասելով. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեյուսութիւն բարեյուսութիւնք
accusatif բարեյուսութիւն բարեյուսութիւնս
génitif բարեյուսութեան բարեյուսութեանց
locatif բարեյուսութեան բարեյուսութիւնս
datif բարեյուսութեան բարեյուսութեանց
ablatif բարեյուսութենէ բարեյուսութեանց
instrumental բարեյուսութեամբ բարեյուսութեամբք