s.

bounty, goodness;
gracefulness, elegance, charms.

s.

Յար եւ նման յն. ձայնիս εὑχαριστία , վարի եւ ի մեզ որպէս Շնորհ, եւ Շնորհալի գոլն. եւ Շնորհակալութիւն, կամ գոհութիւն. եւ Խորհուրդ սուրբ հաղորդութեան.

Թագաւորին յայնժամ առանձինն բարեշնորհութիւն էր։ Այդ գումարտակ բարեշնորհութեան քոյդ պարգեւաց. (Լաստ. ՟Գ։ Նար. ՟Լ՟Է։)

Զայս կնդրուկ բանի ... մատուցեալ՝ յաւէժ ընծայեցուցանեմք այսու բարբառով բարեշնորհութեան. (Նար. ՟Հ՟Է։)

Ի վերնատանն նախանուէր բարեշնորհութեան ... զմարմին եւ զարիւն իւր բաշխաց. (Նար. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարեշնորհութիւն բարեշնորհութիւնք
accusatif բարեշնորհութիւն բարեշնորհութիւնս
génitif բարեշնորհութեան բարեշնորհութեանց
locatif բարեշնորհութեան բարեշնորհութիւնս
datif բարեշնորհութեան բարեշնորհութեանց
ablatif բարեշնորհութենէ բարեշնորհութեանց
instrumental բարեշնորհութեամբ բարեշնորհութեամբք