adv.

εὑσεβῶς, εὑσεβέως pie, reliogiose Իբրեւ բարեպաշտ. աստուածապաշտ կարգօք. բարեպաշտութեամբ, երկիւղածութեամբ, ողջմտութեամբ.

Բարեպաշտաբար ասել, քննել, լսել. (Կիւրղ. գանձ.։ եւ Յհ. իմ. ստէպ։)

Բարեպաշտաբար զայրանայր Եղիա հակառակ ամպարշտացն. (Եփր. համաբ.։)

Բարեպաշտաբար եւ որպէս պահանջէ ուղղապաշտութիւնն, զմիաւորութեանն ամբողջ պահեսցես զխորհուրդ. (Խոսրովիկ.։)

Եւ անկեալ բարեպաշտաբար երկիր պագանէին. (ՃՃ.։)

Բարեպաշտաբար ի յաւիտենիս յայսմիկ կենցաղավարեալ. (Մէկն. Ղեւտ.։)

Յօրինեալ բարեպաշտաբար զմարմինն աստուածընկալ. (Ճ. ՟Գ.։)