cf. ԲԱՐԵՊԱՇՏԱԲԱՐ.

Բարեպաշտապէս կեալ. (Ճ. ՟Գ.։)

Բարեպաշտապէս հանեալ զկեանսն՝ կատարեցաւ. (Սոկր.։)

Բարեպաշտապէս իմանամք, կամ իմասցի առ ի մէնջ. (Կիւրղ. գանձ.։)

Յօրինել բարեպաշտապէս զմարմինն. (Տօնակ.։)

Ըղձիւք աղօթս առնելով բարեպաշտապէս. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

adj.

Իբր ա.

Պատմութիւն բարեպաշտապէս, ամենայն գլխոյ. (Կիւրղ. գանձ. այսինքն բարեպարիշտ մեկնութիւն։)