adj.

pious, religious.

adj.

Կին բարեպաշտօն.

Բարեպաշտուհին աղլայիս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Եւ զբարեպաշտուհի կին նորին (իշխանին սիւնեաց). (Յհ. կթ.։)

Եղբայր մօր սորա երջանկի եւ բարեպաշտուհւոյ. (Նար. խչ.։)