adj.

that sounds well, sweet, harmonious, well adjusted or organized.

adj.

Ուր իցէ հնչիւն ընտիր տաւղի կամ քնարի. քաղցրանուագ.

Աղէյարմար ջութակաց, բարետաւիղ ողբերգարկութեանց. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)