cf. ԲԱՐԵՏՈՀՄ ըստ ՟Ա նշ.

Բարետոհմիկ ... եւ ապատոհմիկ։ Բարետոհմիկք, եւ անարգք։ Բարետոհմիկ կերպարանիս ազատութիւն. (Պիտ.։)

Աթէ՛ բարետոհմիկ, եթէ՛ վատթարազգի. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։)

Զայս առ բարետոհմիկսն ասէ, որ արտաքնովն պայծառանային. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Նմանութանմբ, կամ ըստ ՟Բ նշ. ասի.

Բարետոհմիկ բաղբոջք. (Ճ. ՟Գ.։)

Բարետոհմիկ եւ անկողոպտելի հաւատ. (Պիտ.։)

Ծնունդս բարետոմիկ. (Վրդն. յանթառամն.։)