s.

Բարի բարի տուրք. պարգեւք բարիք. ձիրք շնորհաց.

Ո՞րչափ եւս առաւել զհայրն երկնաւոր շարժէ ի բարետրութիւն. (Երզն. մտթ.։)

Ետ բարետրութիւնս եւ աստիճանս եկեղեցականս. (Մարթին.։)

Կամ Փոխատրութիւն բարեաց. տրիտուր. շնորհակալիք, ծառայութիւն.

Առ հայրն իւր պատուասիրեալ զբոլորիցս բարետրութիւն. (Նար. մծբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարետրութիւն բարետրութիւնք
accusatif բարետրութիւն բարետրութիւնս
génitif բարետրութեան բարետրութեանց
locatif բարետրութեան բարետրութիւնս
datif բարետրութեան բարետրութեանց
ablatif բարետրութենէ բարետրութեանց
instrumental բարետրութեամբ բարետրութեամբք