s.

irascibility, ire.

s.

ὁργιλότης iracundia Ախտ բարկութեան. լինելն դիւրաշարժ ի բարկութիւն.

Բարկացողութիւն է չարութիւն ցասմնատեսակին, ըստ որում դիւրաշարժք լինին ի ձեռն բարկութեան. յն. ի բարկութիւն. (Արիստ. առաք. յորմէ եւ Լմբ. սղ.։)

Հարկեցաւ ի բարկացողութիւնն, որ է ի նմա թունաւորութեան կիրք։ Զի՞նչ է բարկացողութիւն. (եւ այլն. Վրք. հց. ՟Բ. ՟Ի՟Դ։)

Մեղք դիւթի բարկութիւն է եւ բարկացողութիւն. (Եփր. թագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարկացողութիւն բարկացողութիւնք
accusatif բարկացողութիւն բարկացողութիւնս
génitif բարկացողութեան բարկացողութեանց
locatif բարկացողութեան բարկացողութիւնս
datif բարկացողութեան բարկացողութեանց
ablatif բարկացողութենէ բարկացողութեանց
instrumental բարկացողութեամբ բարկացողութեամբք