s.

president;
— տեղի or —ք, the first place, honourable place.

adj.

Գահերէց, եւ Գահերիցական. բարձրագահ յընթրիս կամ յիշխանութեան.

Ետ քեզ զաւագութիւն, եւ զբարձերէց տեղի. յն. մի բառ՝ զնախագահութիւն. ()

Որ էր մի ի չորից գահերէց բարձերէց տաճարին արքունի. (Բուզ. ՟Գ. 9։)

s.

ԲԱՐՁԵՐԷՑՔ. գ. Երիցութիւն ի բարձի, կամ ի բազմականի. որ եւ ասի՝ Առաջին բարձ, կամ Գահագլուխք. πρωτοκλισία primus in convivio locus

Սիրեն զբարձերէցս յընթրիս. (Ղկ. ՟Ի. 46։)