ԲԱՑԱԴԱՌՆԱԼ եւ ԲԱՑԱԴԱՐՁ ԱՌՆԵՄ եւ ԲԱՑԱԴԱՐՁԵԼ. ἁποστρέφομαι, ἑκκλίνω avertor, evito, declino, declinare facio Ի բաց դառնալ եւ դարձուցանել. խորշիլ. երես դարձնել, փախչիլ.

Ի պոռնկէն ոչ բացադարձաւ. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Տրտմութիւնն գազանացուցանէ զանձն սրտմտութեամբ, եւ յամենայն խօսից բացադարձ առնէ։ Քանզի բացադարձէ ի սոցին ախտից ըղձմանէ ամենեւին. (Նեղոս.։)

Ի ստերիւր հետոց բացադարձեալ։ Բացադարձեալ ի հրաժարելեացս. (Սկեւռ. լմբ. եւ Սկեւռ. աղ.։)