s.

absence, rimoval, non-residence, distance.

s.

Հեռակայութիւն, հեռակացութիւն. հեռաւորութիւն, եւ հեռի կալն.

Առանց անջատման եւ բացակայութեան՝ ի նոսա հնչելով. (Փիլ. ել.։)

Անձուկ միայն բացակայութեամբ հեռի լինելով խորան ի խորանէ. (Նար. ՟Ժ՟Է։)

Կամքն հեռի գտանէր բացակայութեամբ յԱստուծոյ։ Գրելն՝ զբացակայութիւն նշանակէ, որպէս որ հեռի է ի մէնջ՝ գրով տեղեկանայ. (Լմբ. սղ.։)

Ըստ տունջեան եւ գիշերոյ բացակայութեանց. (Արծր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացակայութիւն բացակայութիւնք
accusatif բացակայութիւն բացակայութիւնս
génitif բացակայութեան բացակայութեանց
locatif բացակայութեան բացակայութիւնս
datif բացակայութեան բացակայութեանց
ablatif բացակայութենէ բացակայութեանց
instrumental բացակայութեամբ բացակայութեամբք