adj.

very or farther removed.

adj.

Հեռագոյն. եւ կարի օտար. աննման.

Եւ զի՞ եւս երկարս՝ պատուածօրէնս՝ բացականագոյնս շարագրեցից բանաստեղծութիւնս. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)