s.

exception, abstraction.

s.

ἁπόληψις exceptio, interclusio, separatio Ի բաց առումն, զատումն, որոշումն. որ ըստ տրամաբանից հակադրի առադրութեան, այսինքն մերձադրութեան.

Հակադրութեանց առադրութեան եւ բացառութեան. ի ձեռն առադրութեան զբացառութիւն յայտնելով. (Անյաղթ վերլծ. Արիստ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացառութիւն բացառութիւնք
accusatif բացառութիւն բացառութիւնս
génitif բացառութեան բացառութեանց
locatif բացառութեան բացառութիւնս
datif բացառութեան բացառութեանց
ablatif բացառութենէ բացառութեանց
instrumental բացառութեամբ բացառութեամբք