adj.

evident, clear, open;

adv.

evidently, plainly, openly, clearly.

adj. adv.

Բա՛ց եւ երեւելի, ակներեւ, յայտնի.

Առհասարակ ամենայն աշխարհի բացերեւ էր. (Ոսկ. մտթ.։)

Բայց Աստուծոյ բացերեւ տեսանին. (Վանակ. յոբ.։)