s.

act of opening, opening, discovery, expansion, extent.

s.

ἅνοιγμα, ἅνοιξις apertio, reseratio Բանալն, եւ բացեալ լինելն. բացուիլը.

Թագաւորացն տուրք պէտս ունին խանթից բացման դրանցն. (Խոսր.։)

Բացմամբ խորանին վերնական յարկին. (Շար.։)

Մեծ խորհրդոյ բացումն։ Ժամանակն այն բացումն է դպրութեան. (Վրդն. ծն. եւ Վրդն. օրին.։)

Ընդ ինքեանս աղօթել յարդարէին բազում բացմամբ սրտի. (Սոկր.։)

Որպէս առաջին ադամաւն փակումն եղեւ դրախտին, երկրորդաւս եղիցի բացումնն. (Պիտառ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացումն բացմունք
accusatif բացումն բացմունս
génitif բացման բացմանց
locatif բացման բացմունս
datif բացման բացմանց
ablatif բացմանէ բացմանց
instrumental բացմամբ բացմամբք