s.

fracture;
refraction;
inflection;
quaver;
affected ways, lolling, grimace.

s.

Բեկբեկելն, իլն։

Ոչ խափանեցաւ ի նմանէ բեկբեկումն. իմա՛ բեկումն, պատառումն, կոտորումն. որ հայի ի բանն Նաւումայ. (Մծբ. ՟Ժ՟Ը.) ՟Գ. 1. ուր ի մեզ դնի որս։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բեկբեկումն բեկբեկմունք
accusatif բեկբեկումն բեկբեկմունս
génitif բեկբեկման բեկբեկմանց
locatif բեկբեկման բեկբեկմունս
datif բեկբեկման բեկբեկմանց
ablatif բեկբեկմանէ բեկբեկմանց
instrumental բեկբեկմամբ բեկբեկմամբք