va.

to break to pieces, to break.

ն.

περικλάω circumfringo Բեկոտել շուրջանակի կոտորել. քշտել, փշրել իսպառ. կոտըրտել.

Բեկտեսցին շուրջ զնովաւ շառաւիղք թերակատարք. (Իմ. ՟Դ. 5։)

Զգաւազանս անիրաւաց բեկտեսցէ. (Սիր. ՟Լ՟Բ. 24։)

Գտին զայն կործանեալ եւ բեկտեալ. (Ճ. ՟Բ.։)

Խեցեղէն բեկտի եւ մանրի. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Տօթաւերաշտացեալ բեկտիս, հիւսիսով ցրտանաս եւ կասիս. (Պիտառ.։)