s.

portage, carriage;
exigence;
tendency;
proneness, propension, inclination;
fertility.

s.

φορά latio, motus ἁγωγή ductus Բերելն, եւ բերիլն (ըստ ամենայն առման). որպէս ն.

Ի բերումն բովանդակութեան արարչական բանին հանգստեան. (Նար. կուս.։)

Պատուեցեր զմեզ բերմամբ աստուածոցն. (Ճ. ՟Ա.։)

Զդժնդակացն զբերումն արտաքս հանելով. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

Ի բերմանէ իւրոցն շահից. (Պիտ.։)

Բերումն պտղոյ. (Նար. մծբ.։)

Սա իսկ գոլով բերումն բանականին՝ լար ոսկի, օրէնք կոչեցեալ. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)

Ի ծովային բերմանց շնորհալոյս մարգարիտ. (Նար. կուս.) իմա՛ զբերս ծովու, ն. կամ կր։

կր.

Որպէս կր.

Քառասնօրեայ ի տաճարն բերմամբ. (Սիսիան.։)

Ընդ կրունկն բերմամբ։ Երկնից բերմամբ. (Նար.։)

Բերումն հողմոց. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 24։)

Զօդոցն բերման ալեացն. (Պիտ.։)

Արեգական բերմամբն չափին. (Շ. բարձր. (որք հային եւ ի յաջորդ նշ։))

ԲԵՐՈՒՄՆ. որպէս Վարումն. ընթացք. դեգերանք. անցք. դէպք.

Որք միանգամ ստորին բերմանս են. (Ածաբ. մկրտ.։)

Ո՛չ ժամանակաւոր ըստ ծառայի բերման. (Ոսկ. յհ.։)

Որ ինչ յաշխարհիս բերմունք են. (Շ. բարձր.։)

Կենցաղոյս բերմունք։ Ի բերմանէ ընդունայնութեան. (Նար.։)

Ըստ իրացն բերման. (Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա։)

Կամ Յօժարութիւն. ձկտումն. յարումն.

Ախորժակացն բերմամբք։ Յօգտակարագոյն բերմանէ։ Յանդուգն բերմամբ. (Պիտ.։)

Վնասակար, կամ վայրապար, կամ անօրէն բերմունք. (Նար.։ Սարգ.։)

Զգայարանաց անյագութիւնն ի բերումն աշխարհի։ Քննեաց զանկարգ բերմունք մարդկան. (Լմբ. ժղ.։)

Անբռնադատ կրիցն առ սոյն բերումն. (Նար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բերումն բերմունք
accusatif բերումն բերմունս
génitif բերման բերմանց
locatif բերման բերմունս
datif բերման բերմանց
ablatif բերմանէ բերմանց
instrumental բերմամբ բերմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ներբերումն, ման

Փոխաբերումն, ման

Voir tout