adj.

very fruitful, very abundant.

adj.

Բարրի յոյժ, բազմառատ. μυριόκαρπος valde fertilis, copiosus

Պատուասիրեն բիւրաբեղուն բանիւք գովեստից. (Նար. կուս.։)