va.

to obscure the sight, to blind;
to blunt, to rust.

ն.

ԲԼՇԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԼՇԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἁμβλόω, ἁπαμβλύνω obtundo, hebeto Բթացուցանել զսրութիւն իրաց, մանաւանդ աչաց, եւ սուսերի. աղօտացուցանել. կուրացուցանել. գլցընել, մթընցնել

Բլչացուցանել զճառագայթս տեսութեան մտաց։ Զմիջաւուրբքս շուրջ զինեւ սաստիկ փայլատակումն՝ բլչեցուցանէ զբնական ներգործութիւնս տեսանելեացս. (Պիտ.։)

Զսայր սուսերի նորա բլչեցուցեալ՝ անգործ դարձուցանէր. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Ոչ բլչացուցանել ինչ ի միացուցիչ ստուգութենէն եւ մաքրութենէ. (Դիոն. ածայ.։)

Բլչեցուցանէ զյօժարութիւնս՝ նախառեալ աշխատութեանցն անպտղութիւն. (Բրս. արբեց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բլշացուցանեմ
դու բլշացուցանես
նա բլշացուցանէ
մեք բլշացուցանեմք
դուք բլշացուցանէք
նոքա բլշացուցանեն
Imparfait
ես բլշացուցանեի
դու բլշացուցանեիր
նա բլշացուցանէր
մեք բլշացուցանեաք
դուք բլշացուցանեիք
նոքա բլշացուցանեին
Aoriste
ես բլշացուցի
դու բլշացուցեր
նա բլշացոյց
մեք բլշացուցաք
դուք բլշացուցէք
նոքա բլշացուցին
Subjonctif
Présent
ես բլշացուցանիցեմ
դու բլշացուցանիցես
նա բլշացուցանիցէ
մեք բլշացուցանիցեմք
դուք բլշացուցանիցէք
նոքա բլշացուցանիցեն
Aoriste
ես բլշացուցից
դու բլշացուսցես
նա բլշացուսցէ
մեք բլշացուսցուք
դուք բլշացուսցջիք
նոքա բլշացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բլշացուցաներ
դուք մի՛ բլշացուցանէք
Impératif
դու բլշացո՛
դուք բլշացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բլշացուցանիջիր
դուք բլշացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բլշացուսջի՛ր
դուք բլշացուսջի՛ք