va.

cf. Բղխեմ.

ն.

Տալ բղխել (ըստ ամենայն առման).

Բղխեցուցանել զբոյս դալարւոյ. (Յոբ. ՟Լ՟Ը. 27։)

Զբոյսս եւ ըզտունկըս բղխեցոյց. (Շար.։)

Բղխեցոյց զնա ի գալիլիէ, եւ ծագեցոյց զնա ի Նազարէթ. (Եփր. համաբ.։)

Բղխեցուցից յանջուր երկրին զմայրն եւ զտօսախն. (Ես. ՟Խ՟Ա. 19։)

Աղբիւրս յանապատ վայրի բխեցուսցէ։ Աղբիւր յանապատի բղխեցոյց։ Բղխեցոյց զաղբիւրն յորդաբուղխ. (Փիլ. այլաբ.։ Նար. մծբ.։ Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բղխեցուցանեմ
դու բղխեցուցանես
նա բղխեցուցանէ
մեք բղխեցուցանեմք
դուք բղխեցուցանէք
նոքա բղխեցուցանեն
Imparfait
ես բղխեցուցանեի
դու բղխեցուցանեիր
նա բղխեցուցանէր
մեք բղխեցուցանեաք
դուք բղխեցուցանեիք
նոքա բղխեցուցանեին
Aoriste
ես բղխեցուցի
դու բղխեցուցեր
նա բղխեցոյց
մեք բղխեցուցաք
դուք բղխեցուցէք
նոքա բղխեցուցին
Subjonctif
Présent
ես բղխեցուցանիցեմ
դու բղխեցուցանիցես
նա բղխեցուցանիցէ
մեք բղխեցուցանիցեմք
դուք բղխեցուցանիցէք
նոքա բղխեցուցանիցեն
Aoriste
ես բղխեցուցից
դու բղխեցուսցես
նա բղխեցուսցէ
մեք բղխեցուսցուք
դուք բղխեցուսցջիք
նոքա բղխեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բղխեցուցաներ
դուք մի՛ բղխեցուցանէք
Impératif
դու բղխեցո՛
դուք բղխեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բղխեցուցանիջիր
դուք բղխեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բղխեցուսջի՛ր
դուք բղխեցուսջի՛ք