s.

whoredom, prostitution, whoring.

s.

Պոռնկութիւն կամ շնութիւն կնոջ. գործ բոզից.

Անցուսցէ զբոզութիւն իւր ի միջոյ ստեանց իւրոց. (Մծբ. ՟Ժ՟Ե. (ըստ Ովս. ՟Բ. 2. շնութիւն)։)

Զցածուն կանայս ի բոզութիւն գրգռիցեն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12։)

Սրբեալ ի ձեռն աւազանին ի բոզութենէ եւ ի խառնակութենէ. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բոզութիւն բոզութիւնք
accusatif բոզութիւն բոզութիւնս
génitif բոզութեան բոզութեանց
locatif բոզութեան բոզութիւնս
datif բոզութեան բոզութեանց
ablatif բոզութենէ բոզութեանց
instrumental բոզութեամբ բոզութեամբք