adv.

κυκλοτερῶς rotunde, in circuitu Ի ձեւ բոլորակի. շուրջանակի. կըսկըլոր. cf. ԲՈԼՈՐԱԲԱՐ.

Սիրամարգն զտտունն բոլորակաբար շուրջ կացուցանէ զոսկէճաճանչն. (Առ որս. ՟Է։)

Շուրջ զինքեամբ բոլորակաբար բաժակելով. (Պիտ.։)