adj.

κυκλοτερής (ըստ հյ. իբր κυκλώτερος ) rotundus, teres Առաւել եւ կատարեալ բոլորշի.

իւրաքանչիւր ոք ի մասանցն սորա բոլորակագոյն է՝ ոչինչ նուազ (քան զբոլորն)։ Բոլորակագոյն ձեւն՝ իբր թէ ոչ միոյ իմիք ոչ է կարօտեալ. (Փիլ.։)

Բոլորակագոյնք են զկոկորդիւն մասունքն. (Նիւս. կազմ.։)