ն.

Զբոլորն բոլորովին շինել, ստեղծանել.

Բոլորակերտեաց բանիւ զամենայն արարածս. (Ճ. ՟Ա.։)

Բոլորակերտօղն բնութեան իմաստութեան։ Աստուած բոլորակերտօղ, եւ նախախնամիչ յոչէից էացելոցս. (Աթ. առ եպիկտ.։ Ոսկիփոր.։)

Եւ Բոլորովին յարմարել, յօրինել.

Մի ըստ միոջէ զինքն ըստ Քրիստոսի բոլորակերտելով. (Մաքս. եկեղ.։)