adj.

round, circular, orbicular;

adv.

roundly, circularly.

adj.

κυκλοτερής rotundus, teres Բոլորակաձեւ. բոլորշի. կլոր, կլորակ.

Բոլորաձեւ գծոց կազմեալ կերպարան. (Փիլ. տեսական.։)

Շրջանակն զբոլորաձեւ կերպարանս յերկրի յայտ առնէ. (Ոսկ. ես.։)

Պսակեալ զարդարեցաւ ամենայն երկիր առ հասարակ բոլորաձեւս պսակօք. (Վեցօր. ՟Ե։)

Կանգնեաց աշտարակս բոլորաձեւս. (Խոր. ՟Գ. 59։)