adj.

rotund.

adj.

Բոլորաձեւ շինեալ. բոլորշի յօրինեալ.

Եւ զօծումն գրապանին շուրջանակի բոլորաշէն. (Մաշտ.։ Ժմ.։)

(Տաճար) բոլորաշէն պայծառ՝ լուսին լրացեալ. (Տաղ.։)