adj.

ԲՈԼՈՐԱՏԵՍ եւ ԲՈԼՈՐԱՏԵՍԱԿ. κυκλοτερής rotundus, teres Բոլոր եւ բոլորակ տեսլեամբ. բոլորաձեւ.

Ծառն բոլորազարդ սաղարթաճոխ ոստօքն ի բոլորատես վայելակերպութենէն թերացեալ. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Բոլորատեսակ զսա ճախարակեաց, ամենեցուն կատարելագոյն սորա ձեւ յօրինեալ։ Աշխարհի շրջաբանութիւնս պարառեալ է զսեռս՝ բոլորատեսակ գոլով. (Պղատ. տիմ.։)

Որ ըստ ուղիղ գնացիցն են եւ ի ստորին բերմանն, բոլորատեսակ շրջաբերութեանն. (Պղատ. օրին. ՟Ե։)

(Խնձորն) ասէ. զի բոլորատեսակ եմ, եւ անուշահոտ. (Մխ. առակ.։)