adj.

Բոցով սնեալ, արծարծեալ, բորբոքեալ. կամ Սնուցիչ եւ բորբոքիչ բոցոյ. φλογοτρόφος

Պատկերագրեալ զբոցասնոյցն այն զհնոցն, զերանագոյն կատարումն նահատակին. (Նիւս. թէոդոր.։)