adj.

τυραννικός tyrannicus Բռնաւորագոյն. բռնաւորական.

Դժուարագոյն եւ բռնադատագոյն չարչարանք (այսինքն ախտ) պաճուճանաց. (Ոսկ. յհ. ՟Բ.42։)