adv.

tyrannically.

adv.

τυραννικῶς tyrannice Իբրեւ զբռնաւոր զոք. բռնաւորութեամբ.

Ոչ բռնաւորաբար հպեալ։ Մինչեւ ցքո բռնաւորաբար ի ներքս վազելն. (Դիոն. երկն. եւ Դիոն. թղթ.։)