adj.

tyrannical, violent.

adj.

τυραννικός tyrannicus, βίαιος potens, violentus Սեպհական բռնաւորի, եւ բռնութեան. ահաւոր.

Զբռնաւորականն տեսանէր սուր մերկացեալ. (Կիւրղ. գանձ.։)

Ի բռնաւորական եւ յանժուժալի դիպուածոց. (Պիտ.։)

Նուաճելն բռնաւորական բանիւ առաւել էր թագաւորին շնորհ. (Խոր. ՟Բ. 89։)